Chcemy, żeby seniorzy byli bardziej aktywni, a dzieci się częściej uśmiechały i wiedziały, że jest ktoś, kto o nich pamięta i właśnie dla nich pisze swoje bajki i wiersze.

Projekt „Latające babcie” jest organizowany przez wolontariuszki stowarzyszenia kobiety.lodz.pl dla Pań w wieku 55+. Uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu spotkań literacko-aktorskich. W ich trakcie będą:

- pisać bajki, wiersze, opowiadania

- przygotowywać je do druku

- tworzyć bajkowe spektakle dla dzieci

Spotkania będą się odbywać w siedzibie stowarzyszenia w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 Ip. Projekt pozwoli jego uczestniczkom realizować długo skrywane literackie i teatralne marzenia. Jest wyjątkową okazją do niecodziennych spotkań międzypokoleniowych. Przygotowane w ramach projektu spektakle będą przedstawiane najmłodszym widzom w przedszkolach, hospicjach, domach opiekuńczych i szpitalach.

- Urszula Machcińska -.

sobota, 6 października 2012

„Latające” na I Forum Seniorów


        Na tle innych miast Polski, Łódź ma swoistą strukturę demograficzną. Nie jest ona, niestety, optymistyczna. Poza tym, że Łódź jest „miastem kobiet”, ponad 1/3 jej mieszkańców to ludzie
powyżej 60-ego roku życia. Za 20 lat, seniorzy 60+ stanowić będą już połowę nasze łódzkiej
społeczności, a młodzieży ubędzie. Nic więc dziwnego, że w Łodzi powołano Miejską Radę Seniorów, która ściśle współpracuje z władzami miasta, nagłaśniając problemy ludzi starszych i wspólnie poszukując środków oraz sposobów, by je rozwiązywać.

         28 września 2012 r. odbyło się I Łódzkie Forum Seniorów, na które zaproszone zostały także „Latające Babcie” wraz ze swoją koordynatorką Urszulą Machcińską., która od maja 2012 jest również członkiem Rady Seniorów. Forum zainaugurował i prowadził Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Marian Papis. W swoim wystąpieniu podkreślił, że seniorzy powinni korzystać z wszystkich szans i przysługujących im przywilejów, ale też dawać innym od siebie tyle, ile mogą. Ci aktywni, powinni aktywizować innych, współpracować i wspierać słabszych, a także wymieniać między sobą doświadczenia. Jak i gdzie to robić? O tym m.in. mówiła Małgorzata Wagner, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opisując łódzkie środowisko z jego domami stałej opieki, domami dziennego pobytu, ośrodkami wsparcia, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, domami kultury. W obszernej prezentacji Dzielnicowych Centrów Aktywnego Seniora wypowiadali się ich dyrektorzy i przedstawiciele, prezentując bogatą ofertę programową swoich ośrodków i zapraszając wszystkich chętnych seniorów do współdziałania oraz uczestnictwa w zajęciach. W Dzielnicowych Centrach organizowane są wycieczki i spacery, prowadzone zajęcia gimnastyczne, ruchowe, rehabilitacyjne, taneczne, turystyczne, warsztaty plastyczne, komputerowe, wokalne, kursy języków obcych, imprezy towarzyskie, kluby czytelnicze, imprezy integrujące np. z udziałem dzieci czy młodzieży. 

        Kontynuując wątek uaktywniania seniorów,  p. Grażyna Bolimowska z Wydziału  Kultury UMŁ mówiła o wspieraniu artystycznej twórczości seniorów poprzez organizowanie konkursów i dofinansowywanie najlepszych ofert. Wymieniła przy tym „Latające Babcie”, które właśnie jeden z takich konkursów wygrały. Z kolei Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ , p. Longina Lefik przedstawiła ofertę miasta ukierunkowaną na fizyczne uaktywnienie osób starszych. 

          Czy Łódź jest miastem zdrowym i przyjaznym seniorom? Okazuje się, że tak, bo „zdrowe miasta” to te, aktywnie działające na rzecz zdrowia swoich mieszkańców, w tym także (a może przede wszystkim) ludzi starszych. Łódź do takich miast należy, co potwierdziła swoim Certyfikatem Światowa Organizacja Zdrowia. Miasto prowadzi działania profilaktyczne, cytologiczne, realizuje programy wczesnego wykrywania raka, promuje zdrowy styl życia. Stopniowo poszerza i ułatwia dostęp osób starszych do systemu opieki geriatryczno-gerontologicznej, o czym z kolei opowiedział  zebranym p. Krzysztof  Kumański, Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego.


             Po przerwie był czas na prezentacje łódzkich organizacji pozarządowych działających na rzecz
seniorów. O Stowarzyszeniu Kobiety.lodz.pl oraz realizowanym pod auspicjami Stowarzyszenia  projekcie „Latające Babcie”, mówiła  jego autorka i koordynatorka Urszula Machcińska, wsparta przez dość liczną grupkę obecnych na sali swoich „Latających”. Skorzystała także z okazji, by zaprosić wszystkich chętnych do współpracy i aktywnego przyłączenia się do „Babć”, nawet przyszłych „Dziadków”!

        W dyskusji głos zabrali także seniorzy ustosunkowani dość sceptycznie lub wręcz krytycznie  do – ich zdaniem  - niewystarczających działań  władz miasta na rzecz najstarszych łodzian. Na  niektóre ich  pytania i wątpliwości odpowiedział z ramienia władz miasta p. Dominik Zasadziński z Zespołu ds. Seniorów Departamentu Spraw Społecznych, na pozostałe  – miejmy nadzieję – usłyszymy odpowiedzi na następnym Forum. Bowiem bez wątpienia takie spotkania i konfrontacje są w Łodzi bardzo potrzebne i powinny stać się dobrą tradycją naszego miasta.

     Elżbieta Boryniec

 P.S. Przerwę obrad „Latające Babcie” wykorzystały, aby wręczyć swoją nową książeczkę ”Latające Bajki” p.Wiceprezydentowi Łodzi, Krzysztofowi Piątkowskiemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz